Tarieven Lexis Advocaten

Lexis Advocaten streven naar absolute transparantie, zowel inzake prestaties als inzake erelonen en kosten. Onderstaande tarieven zijn indicatief en steeds exclusief BTW.

Aangezien elk dossier verschillend is, kan met dossiers van beperktere inzet en/of belang rekening worden gehouden en kunnen gunsttarieven worden aangeboden. Het is dan ook aangewezen om hieromtrent op voorhand overleg te plegen.

Wij maken algemeen een onderscheid tussen erelonen voor juridische prestaties, administratieve kosten en kosten aan derden (door het kantoor voorgeschoten).

    1. Het ereloon voor juridische prestaties bedraagt standaard 110 EUR per uur, maar kan variëren van 85 EUR tot 175 EUR per uur, afhankelijk van de omstandigheden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de hoogdringendheid, aard van de zaak, complexiteit, vereiste ervaring, enz.
    2. Administratiekosten worden in rekening gebracht en bestaan uit kosten opening dossier (forfait), dactylografiekosten (per brief), afdruk– en kopiekosten (per stuk), verzendingskosten (werkelijke kost), verplaatsingskosten (per km), enz. De kost van een schrijven (brief, fax, e-mail) bedraagt minimum 6,00 EUR en daarbij wordt minstens 5 min. tijd aangerekend. De verplaatsingskosten worden getaxeerd aan minimum 0,50 EUR per kilometer.
    3. Indien het kantoor kosten aan derden moet voorschieten, worden deze aan de werkelijke kost doorgerekend. Onder de gerechtskosten worden o.a. volgende kosten verstaan: griffiekosten (rolrechten, kosten voor afschriften van vonnissen/arresten/strafdossier, enz.) en kosten van gerechtsdeurwaarders (dagvaarding, betekening, uitvoering, enz.). Deze kosten zijn altijd ten laste van de cliënten.
    4. Andere bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten aan hypotheek- of registratiekantoren, kosten van advocaten die ons dienen te vervangen (bijv. in geval van verre verplaatsingen), kosten van specialisten (indien van toepassing), correspondenten (buitenland), notarissen, boekhouders, vertalers, accountants, deskundigen, enz. Deze kosten worden steeds in overleg en pas na goedkeuring met cliënten gemaakt.

Voor en tijdens de behandeling van een dossier kunnen regelmatig voorschotten worden opgevraagd. Dit is trouwens een deontologische verplichting van de advocaat.

Meer informatie kan u terug vinden in de algemene voorwaarden van toepassing op onze dienstverlening.

Op het eerste verzoek van cliënten wordt een detail van de verrichte prestaties en kosten bezorgd.