Disclaimer

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van BV LEXIS ADVOCATEN, met kantoor te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131A (KBO 0753.673.568), met als bestuurder Mathieu Verfaillie.

Met deze website wordt beoogd u op een vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het advocatenkantoor, de advocaten, de door het kantoor aangeboden diensten en andere relevante informatie. U kan er ook algemene juridische informatie terugvinden.

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van BV LEXIS ADVOCATEN. Deze website, inclusief de layout, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd als intellectuele rechten.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De website beoogt u algemene en/of actuele informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend hoeft te zijn of is. Zij houden geen juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg ook helemaal niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, moet u steevast een deskundige te raadplegen.

BV LEXIS ADVOCATEN draagt er zorg voor dat de omschrijving van de diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Alle voorbehoud wordt in alle geval geformuleerd om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

BV LEXIS ADVOCATEN is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BV LEXIS ADVOCATEN heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.