Jouw aannemer werd failliet verklaard, wat nu?

1. Bij het faillissement van een aannemer rijzen er problemen inzake de afwerking van de werken, het eventueel ontbinden van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van de aannemer.

2. Ga er bij een faillissement niet automatisch van uit dat de overeenkomst ontbonden is. Na faillissement worden overeenkomsten beheerd door een curator. Ga je zonder medeweten van de curator met een andere aannemer in zee, dan kan je schuldig zijn aan contractbreuk. Doe dit dus niet zonder voorafgaand overleg met jouw advocaat.

3. Indien de curator niet reageert, schrijf je best een aangetekende brief waarbij je aangeeft de werken door een andere aannemer te laten afwerken. Laat de curator weten dat je de eventuele kosten die hiermee gepaard gaan op de failliete aannemer zult verhalen.

4. De curator zal nog proberen betaling te verkrijgen van openstaande bedragen voor uitgevoerde werken van de failliete aannemer. In principe heeft hij daar recht op, tenzij de werken niet goed zouden zijn uitgevoerd, of tenzij je bijkomende kosten hebt moeten maken. Laat dit ook aan de curator weten.

5. Indien voorschotten werden betaald die groter blijken dan de uitgevoerde werken, of voor werken die slecht uitgevoerd werden, kan je een schuldvordering indienen bij de curator. Maak hierbij een gedetailleerde raming van de kostprijs of herstellingskost, bij voorkeur op basis van een offerte of bestek van een derde aannemer.

6. Omdat je als schuldeiser pas wordt uitbetaald na de bevoorrechte (hypothecaire en andere) schuldeisers (o.a. financiële instellingen), is de kans niet onbestaande dat je uiteindelijk niets (of slechts een deel) terugbetaald krijgt.

Heb je toch onze hulp nodig?

Upload jouw factuur