Je bent niet akkoord met het bedrag op de factuur maar je had geen contract of offerte

1. Het gebrek aan een schriftelijk contract kan veel (bewijs)problemen opleveren. Het kan dus niet genoeg benadrukt worden dat een schriftelijk contract heel erg belangrijk is. Men kan eventueel ook per e-mail afspraken maken, maar een door partijen ondertekend exemplaar is aangewezen.

2. Wanneer je bij ontvangst van een factuur of afrekening niet akkoord bent met de aangerekende prijs, is het best om onmiddellijk schriftelijk te reageren en mee te delen waarom de prijs niet wordt aanvaard.

3. Protesteren doe je best tijdig, goed gemotiveerd en schriftelijk. Bij voorkeur, om bewijsproblemen te vermijden, doe je dit ook per aangetekende post (een antwoordkaart is handig, maar niet verplicht).

4. Om de modaliteiten van de mondelinge overeenkomst te bewijzen, kan je een beroep doen op richtprijzen voor gelijkaardige projecten of op basis van marktconforme prijzen. Surf naar een aantal websites om te vergelijken of vraag bij verschillende aannemers offertes op.

5. Als teken van goede wil, betaal je wel best het deel van de factuur dat je niet betwist, waarmee je akkoord kunt gaan of waarvan je vindt dat het goed is uitgevoerd.

Heb je toch onze hulp nodig?

Upload jouw factuur