De inhoud van jouw factuur is niet correct of bevat fouten

1. Wanneer je bij ontvangst van een factuur of afrekening niet akkoord bent met de aangerekende prijs, is het best om onmiddellijk schriftelijk te reageren en mee te delen waarom de prijs niet wordt aanvaard.

2. Protesteren doe je best tijdig, goed gemotiveerd en schriftelijk. Bij voorkeur, om bewijsproblemen te vermijden, doe je dit ook per aangetekend post (een antwoordkaart is handig, maar niet verplicht).

3. Als teken van goede wil, betaal je wel best het deel van de factuur dat je niet betwist, waarmee je akkoord kunt gaan of waarvan je vindt dat het goed is uitgevoerd.

4. Bij stilzwijgen kan men uitgaan van een stilzwijgend aanvaarde factuur, die geldt als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst en de inhoud ervan. Dit principe geldt strikt gezien enkel voor handelaars, maar als consument kan je maar best niet aarzelen of te lang wachten om te reageren.

5. Hou hierbij ook steeds rekening met de algemene voorwaarden van de leverancier. Deze bevatten soms clausules in verband met een rechtsgeldig en tijdig protest. Het is best deze er toch op na te lezen.

Upload jouw factuur