Jouw aannemer komt zijn afspraken niet na

1. Een aannemer kan niet zomaar het werk halfweg onafgewerkt laten liggen. Indien je een overeenkomst afsloot, moet de aannemer zijn opdracht volledig uitvoeren. Indien de aannemer jou in de steek laat, moet je dit onmiddellijk aan de aannemer schriftelijk melden, bij voorkeur via een aangetekende brief. Zorg ervoor dat je in jouw brief een deadline vooropstelt. Indien de aannemer tegen die bepaalde datum niet reageert, of de werken niet uitvoert of afwerkt, dan kan je verdere stappen zetten.

2. Als de aannemer niet reageert, kan je best een advocaat onder arm nemen om jouw rechten te verdedigen. De advocaat zal jou adviseren om de aannemer voor de rechtbank te dagen om de overeenkomst te laten ontbinden, en bijkomend schadevergoeding te vorderen.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, via tussenkomst van een rechter, kan je de werken verder laten uitvoeren of afwerken door een andere aannemer, bijvoorbeeld op kosten van de aannemer die jou liet stikken.

4. Houd er rekening mee dat je slechts in uitzonderlijke omstandigheden op eigen houtje een andere aannemer kan aanstellen zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werken hoogdringend zijn en er dus geen tijd is om de rechtbank te vatten. Wel moet je steeds de eerste aannemer daarvan op de hoogte brengen met een ingebrekestelling. Wees dus voorzichtig en vraag advies alvorens een andere aannemer aan het werk te zetten.

Upload jouw factuur