Uw aannemer ging failliet, wat nu?

  • Bij het faillissement van een aannemer rijzen er problemen inzake de afwerking van de werken, het eventueel ontbinden van de overeenkomst en de aansprakelijkheid van de aannemer.
  • Ga er bij een faillissement niet automatisch van uit dat de overeenkomst ontbonden is. Na faillissement worden overeenkomsten beheerd door een curator. Het is aan de curator om te beslissen of overeenkomsten voort moeten worden uitgevoerd of zullen worden ontbonden. Ga je zonder medeweten van de curator met een derde aannemer in zee, dan kan je schuldig zijn aan contractbreuk. Doe dit dus niet zonder voorafgaand overleg met de curator.
  • Indien de curator niet reageert, schrijft u best een aangetekende brief waarbij u aangeeft de werken door een derde aannemer te laten afwerken. Maak voorbehoud voor de kosten die hiermee gepaard gaan.
  • Bij ontbinding van het contract in samenspraak met de curator zal hij nog proberen betaling te verkrijgen van openstaande bedragen voor uitgevoerde werken. In principe heeft hij daar recht op, tenzij de werken niet goed zouden zijn uitgevoerd, in welk geval u deze gebreken kan opwerpen.  
  • Indien voorschotten werden betaald die groter blijken dan de uitgevoerde werken, of voor werken die slecht uitgevoerd werden, kan je een schuldvordering indienen bij de curator. Maak hierbij een gedetailleerde raming van de kostprijs of herstellingskost, bij voorkeur op basis van een offerte of bestek van een derde aannemer.
  • Omdat je als schuldeiser pas wordt uitbetaald na de bevoorrechte (hypothecaire en andere) schuldeisers (o.a. financiĆ«le instellingen), is de kans niet onbestaande dat je uiteindelijk niets (of slechts een deel) terugbetaald krijgt.