Probleem met een aankoop via internet

  • Er bestaat een wettelijke bedenkingstermijn van 14 kalenderdagen indien je via internet aankoopt. Indien je de goederen binnen deze termijn wenst terug te sturen, dan moet de verkoper deze verplicht terugnemen en jouw centen terugstorten. 
  • Ga bij de ontvangst van het product na of het niet beschadigd is en of het overeenstemt met de bestelling. Indien dit niet het geval is, is de verkoper verplicht om het te vervangen of terug te nemen en jouw centen terug te storten.
  • Als er een probleem opduikt bij het gebruik van het product, gelden dezelfde waarborg- en garantieregels. Sedert 2003 geldt voor producten die in Europa werden gekocht, een minimum wettelijke garantieperiode van twee jaar. 
  • Gebeurt de levering niet binnen 30 dagen of binnen de afgesproken termijn, stel dan  de verkoper in gebreke om de levering toch nog binnen een redelijke termijn uit te voeren. Je bent niet verplicht om deze bijkomende leveringstijd te gunnen wanneer de leveringstermijn voor jou belangrijk is of wanneer je de verkoper hierover ge├»nformeerd hebt.
  • Indien je met bank- of creditkaart hebt betaald, kan je een beroep doen op de verzekering die daaraan is gekoppeld zodat je jouw centen sowieso terugkrijgt indien het gekochte product niet wordt geleverd.