Het bedrag op de factuur is hoger dan de offerte/contract

  • Wanneer je bij ontvangst van een factuur of afrekening niet akkoord bent met de aangerekende prijs, moet je steeds schriftelijk reageren. Je doet dit best zo snel mogelijk na ontvangst van die afrekening of factuur.
  • De meerprijs kan gebaseerd zijn op meerwerken, die niet in de offerte waren voorzien. Bij de beoordeling van meerwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types contracten: 1. Overeenkomst voor vermoedelijke hoeveelheden; 2. Overeenkomst voor absoluut forfait; 3. Overeenkomst voor relatief forfait.
  • Bij werken die gebeuren volgens gemoedelijke hoeveelheden, wordt een raming gemaakt, met verwijzing naar de eenheidsprijzen. In functie van de effectieve hoeveelheden, wordt de prijs achteraf definitief bepaald.
  • Bij overeenkomsten volgens een absoluut forfait, waar in principe alle werken geacht worden te zijn inbegrepen in de bedongen prijs, is steeds een schriftelijke bevestiging vereist van de klant voor het uitvoeren en aanrekenen van meerwerken. Indien jouw akkoord niet blijkt uit de gemaakte afspraken, kan je over die meerwerken of meerprijs discussiĆ«ren.
  • Bij een relatief forfait is een vaste prijs afgesproken en worden meerwerken volgens overeengekomen vaste eenheidsprijzen verrekend. Wel moet u dus nazien of de aangerekend uren of materialen correct zijn.  
  • Belangrijk is eveneens alle documenten betreffende het contract na te zien. Ook in de offerte, het lastenboek en de algemene voorwaarden kunnen belangrijke bepalingen staan, die je best op voorhand naleest of laat nalezen.