De werken aan uw woning werden niet correct of onvolledig uitgevoerd

  • Aan aannemer is in principe aansprakelijk voor de slechte uitvoering van de werken.
  • In geval van zichtbare gebreken (bijvoorbeeld slechte afwerking bij het leggen van een vloer), dan moet je dit onmiddellijk aan de aannemer schriftelijk melden. Geef gedetailleerd een overzicht van de vastgestelde problemen. Doe dit om bewijsredenen bij voorkeur aangetekend.
  • Als de aannemer niet reageert, of de slechte uitvoering betwist, kan je best een advocaat onder arm nemen om jouw rechten te verdedigen. De advocaat zal jou adviseren om voorlopig niet te betalen en eventueel overwegen om een deskundige aan te stellen (al dan niet via tussenkomst van de rechtbank).
  • Zonder ingebrekestelling gelden de werken als aanvaard, tenzij pas later verborgen gebreken aan het licht zouden komen. Deze onzichtbare gebreken moet je melden van zodra je er kennis van krijgt.
  • De aannemer (en architect) zijn wel nog aansprakelijk gedurende tien jaar na uitvoering van de werken voor ernstige gebreken die de stabiliteit van de structuur in het gedrang brengen.