De bestelde goederen werden defect of gebroken geleverd

  • Het leveren van beschadigde goederen geldt als niet-conforme levering.
  • Sinds de wet van 1 september 2004 is de verkoper van goederen aan consumenten aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen, en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
  • Voor tweedehandsgoederen kan deze termijn beperkt worden tot minimum één jaar.
  • Een goed is in overeenstemming als (1) het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond; (2) het geschikt is voor het gebruik door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard; (3) het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen; (4) het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.
  • Blijkt het goed niet in overeenstemming, dan heb je als consument in principe de keuze om het goed te laten herstellen of vervangen.
  • Als dit geen optie is, dan kan je de overeenkomst laten ontbinden en jouw geld terugvragen.
  • Indien je schade hebt geleden, kan je eventueel nog bijkomende schadevergoeding vorderen.